Nature tested on artistic value

omslag_nw-mrt-2017Opening expo: Thursday 20 April, 16:30 hrs, Vrijhof, University of Twente

The collaborating artists Hedy Hempe and Elsbeth Cochius of Natuurlijk werk explore the artistic value and the survival power of nature and bring the nature inside. As a result the large exhibition room of Vrijhof Culture will change in a green laboratory during the exhibition period.

This exhibition of Natuurlijk Werk in the Vrijhof is going to be a CONTRAST. Contrasts are used to hold our attention. In a building the unruly natural form is strengthened and gives the material a different meaning. Nature in an unnatural environment.
At the end of 2016 they already started to prepare for this exhibition. In the surroundings of the University of Twente, they searched for special places and collected materials and made test set-ups. Once the season for cutting willow came, they started working with that material. Only when setting, the exhibition gets its final form.

hedy-vlecht_nw-2017About Natuurlijk Werk the artists write: “We started in September 2003 with a process in which nature is our inspiration. Every time a different part of nature is our workplace where we examine structures and systems and then create objects of natural materials gathered there in relation to the landscape. Working in nature has an important place in our lives. There’s an interaction between us and nature, but also a mutual interaction. Our sense of proportion of shape and color and the employment of primal techniques such as stacking and braiding, has become clear in recent years. But perhaps more importantly that working in nature makes us ‘complete’ people. At least, that’s how we experienced it. By the unbridled enthusiasm bubbling up within us each time – while doing it there’s this a kind of primal feeling mastering us – it seems like we thus unconsciously ‘animate’ our objects this way. ”

The opening in the presence of the exhibitors will take place on Thursday 20 April, 16:30 hrs. Up to Monday 29 May 2017 inclusive.

NB Due to King’s day, the Batavierenrace, Liberation Day and Ascension Day the exhibition can’t be visited on April 27 – 1 May and 5 and 25 May.

Natuurlijk Werk | Natuur op kunstwaarde getest

Opening expo: donderdag 20 april om 16.30 uur in de Vrijhof, Universiteit Twente

De samenwerkende kunstenaars Hedy Hempe en Elsbeth Cochius van Natuurlijk Werk onderzoeken samen de kunstwaarde en de overlevingskracht van de natuur én brengen de natuur naar binnen. De grote expositieruimte van Vrijhof Cultuur verandert gedurende de expositie periode dan ook in een groen laboratorium.

gele-tenen-hedy_nw-2017Deze expositie van Natuurlijk Werk in de Vrijhof wordt een TEGENSTELLING. Tegenstellingen worden gebruikt om onze aandacht vast te houden. In een gebouw wordt de weerbarstige, natuurlijke vorm versterkt en krijgen de materialen een andere betekenis. Natuur in een onnatuurlijke omgeving.
Eind 2016 zijn ze al aan het werk gegaan om zich voor te bereiden. In de omgeving van de Universiteit Twente hebben ze bijzondere plekken gezocht en materialen verzameld en proefopstellingen gemaakt. Zodra het seizoen voor het knippen van wilgentenen aanbrak zijn ze met dat materiaal gaan werken. Pas bij het inrichten krijgt de expositie definitief vorm.

gele-tenen-elsbeth_nw-2017Over Natuurlijk werk schrijven Hedy en Elsbeth zelf: “In september 2003 zijn wij gestart met een proces waarbij de natuur onze inspiratiebron is. Elke keer is een ander natuurgebied onze werkplek waar we structuren en systemen onderzoeken en vervolgens van de daar verzamelde natuurlijke materialen objecten maken in relatie tot het landschap. Werken in de natuur heeft een belangrijke plaats in ons leven. Het is een wisselwerking tussen ons en de natuur maar ook een onderlinge interactie. Ons gevoel voor verhoudingen van vorm en kleur en het bezigen van oer technieken, zoals stapelen en vlechten, heeft zich in de afgelopen jaren duidelijk ontwikkeld. Maar misschien nog belangrijker is dat het werken in de natuur ons tot ‘complete’ mensen maakt. Tenminste, zo ervaren wij dat. Door het ongeremde enthousiasme dat iedere keer in ons opborrelt – tijdens het doen maakt een soort oer gevoel zich van ons meester – lijkt het wel of wij daarmee telkens onbewust onze objecten ‘bezielen’. ”

De opening in aanwezigheid van de kunstenaars vindt plaats op donderdag 20 april om 16.30 uur. Te zien t/m maandag 29 mei 2017.

NB I.v.m. Koningsdag, de Batavierenrace, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag is de expositie niet te bezoeken van 27 april – 1 mei en op 5 en 25 mei.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *