Ik ben muziek

Duizend klanken bal ik in mijn bast

tot melodische motetten

Ik tokkel de snaren op de tast

op mijn houten hals met fretten

 

Stokken roffelen op mijn vel

snel als castagnetten

Ik kan niet stoppen met mijn spel

van ritmische sonnetten

 

Tergend toeter ik mijn tuit

tot schallende boeketten

Mijn tubes maken met elk geluid

oneindig veel coupletten

 

Ik tril de banden van mijn stem

tot heldere falsetten

Nog hebben we genoeg adem

voor de zuiverste duetten

 

Hedy Hempe – 2015

En faisant et en pensant…