Kunst van het kijken

Als ik kijk, lees ik een lijn

Als ik kijk, hoor ik een kleur

De wind waait in mijn hoofd

De zon schijnt in mijn handen

 

Ik zie een man

die beschrijft met een lijn

de essentie van ruimte

Ik zie een vrouw

die snijdt met een mes

een droom uit een vorig leven

 

Ik sta aan de Oostzee

De lucht is wit, ijzig koud, ik ril

Een lichte rimpeling op het water

Verder gebeurt er niets, het is stil

 

Ik loop langs de IJssel

Een wolk trekt voorbij, het waait, ik huil

De lucht weerspiegelt in het water

Dagen trekken voorbij, maar de tijd staat stil

 

Hedy Hempe – september 2012

En faisant et en pensant…