In time

Schemering_Hedy Hempe 2015

Bewegen hoort bij de mens. De mens is onderweg, om te overleven, uit nieuwsgierigheid. De mens gaat op zoek naar voedsel maar wil ook weten hoe het uitzicht op de berg is. Sport heeft van bewegen een wetenschap gemaakt. We weten inmiddels hoe ons lichaam functioneert, maar wat ons voorwaarts drijft is een mysterie. Beweging geeft ons vrijheid, verruimt onze horizon. Dat werkt niet alleen fysiek maar is ook geestverruimend. Het geeft mogelijkheden, biedt perspectief.

De vraag is niet wat is de zin van het bestaan, maar hoe ben ik? Of, hoe bereik ik eeuwigheid of schoonheid? Hoe word ik tijdloos? Hoe word ik gelukkig?

Het antwoord op deze vraag is: bewegen in rust, als een zuil over de tijdslijn. Niet te langzaam, niet te snel, maar precies in time. Na dit besef moest ik leren time-managen want ik wilde altijd te snel. Door in time te zijn heb ik niet alleen meer tijd maar ook meer ruimte waardoor ik overzicht heb. En als ik overzicht heb, kan ik beter bepalen waar ik heen wil. Ik ben ook minder gevoelig voor afleiding. In time zijn heeft me wel een voorwaarde gesteld: afstand nemen van jezelf. Om alles te laten zijn wat het is, moet het op zichzelf staan. Waarnemen zonder te oordelen. Een belangrijk omslagpunt omdat ik vanaf dat punt in staat ben dingen constructief te veranderen. Het ik-zijn doet er niet meer toe, maar wel hetgeen ik doe. Eerst zat ik gevangen in mezelf, nu ben ik een zelfstandig, universeel mens in de ruimte geworden.

De volgende fase is de leerschool van de vloeiende beweging.  Alleen als ik beweeg, ben ik in staat om stil te staan. Stilstaan is iets anders dan onbeweeglijk, verstijfd, verstard of vastgeroest zijn. Met vloeiende beweging bedoel ik het energieke effect dat ik uitoefen op mijn omgeving als ik beweeg of stilsta. Zoals de druppel die op het wateroppervlak een rimpeling veroorzaakt. Alles en iedereen heeft een energieveld en staat daardoor met elkaar in verbinding. Daarom is het belangrijk om vloeiende bewegingen te maken zodat de omgeving tijd heeft om op mij op natuurlijke wijze te reageren.

Snelheid is relatief en heeft niets te maken met in time zijn. Je kunt dus heel snel zijn zonder dat je gehaast bent en je kunt heel langzaam zijn zonder dat je te laat komt. Het ligt er maar net aan waar je wilt zijn. Een seconde kan een eeuwigheid duren en eeuwigheid een seconde.

Hedy Hempe – 2014