Werkverschaffingsrap

Drenthe 1934

woeste gronden

voor niets geschikt

behalve bomen

stenen losgewrikt

door nutteloze slomen

die voor een hongerloon

levend in krotten

net niet hoefden te verrotten

 

wie waren zij?

mannen, vrouwen

die in crisistijd

voor weinig geld

tot ongeschoolde vlijt

verplicht tewerkgesteld

in venen graven

letterlijk krom lagen

 

mens, ga aan het werk

dat houdt je geest gezond

in dit tijdperk

interesseert het geen hond

hoe je woont

de overheid wil niet weten

waarover je droomt

het liefst alles vergeten

 

werk zonder leven

werk zonder eer

hun namen niet geschreven

dag mevrouw, dag meneer

 

Hedy Hempe – 2007

 

En faisant et en pensant…